beat365(中国)娱乐网址-官方网站

公告信息

Notice Info

[成交公告]

beat365网址娱乐-邻里中心资产证券化项目评级服务

竞争性磋商成交公告

发布时间:2017-05-16

      采购项目:beat365网址娱乐-邻里中心资产证券化项目评级服务

      采购编号:XJY2017-JC-002

      采购人名称:苏州beat365娱乐网址有限公司

      采购类型:竞争性磋商
 
      成交候选人:中诚信证券评估有限公司
 
      公示时间:2017年5月15日至2017年5月15日
 
      参与竞争性磋商的机构或其他利害关系人对上述结果有异议的,可以在公示期间向采购人提出。
 
苏州beat365娱乐网址有限公司
2017年5月16日
XML 地图